آرشیو روی خط خبر سیاسی

خط و نشان فرمانده کل سپاه برای آمریکا و اسرائیل