آرشیو اقتصادی خودرو

ایلان ماسک: تسلا رودستر در ۱ ثانیه به سرعت صد کیلومتر بر ساعت می‌رسد