آرشیو اجتماعی حوادث

تصادف اتوبوس با کامیونت و پژو در محور تهران – ساوه