آرشیو بین الملل روی خط خبر

تبلیغ عجیب و گران قیمت نیویورک تایمز علیه خواننده انگلیسی