آرشیو اقتصادی روی خط خبر

حسینعلی شهریاری: قطع برق روند درمان بیماران را مختل کرده است