آرشیو روی خط خبر سیاسی

راداری که هواپیماهای پنهان‌کار را تا شعاع ۵۰۰ کیلومتر کشف می‌کند