آرشیو بین الملل روی خط خبر

ظاهر شدن کف‌های سمی در رودخانه یامونا هند