آرشیو اجتماعی حوادث روی خط خبر

مرگ کارگران در معدن نمک نیشابور