آرشیو اقتصادی روی خط خبر

زائران خارجی اجازه دارند برای حج واجب سال جاری وارد عربستان شوند