آرشیو اجتماعی حوادث روی خط خبر

دستگیری قاتلی که همسرش را خفه و جنازه را داخل بیابان رها کرده بود