آرشیو ورزشی

شکست شطرنج بازان ایران در قهرمانی آسیا بخاطر قطعی برق