آرشیو بین الملل روی خط خبر

نشست ویژه شورای حقوق بشر برای رسیدگی به سرزمین های فلسطین برگزار می شود