آرشیو برگزیده بین الملل تیتر یک

حمایت مصر از فلسطین و فاصله گرفتن از نقش میانجی گری/ چرا راهبردهای مصر در مورد اسرائیل و فلسطین تغییر کرده است؟