آرشیو بین الملل روی خط خبر

آمریکا قصد لغو کامل هیچ‌یک از تحریم‌ها را ندارد