آرشیو بین الملل روی خط خبر

تاکید آژانس بر تداوم مذاکرات با ایران