آرشیو اجتماعی روی خط خبر

تا کنون 500 نفر از رانندگان تاکسی بر اثر کرونا فوت کرده اند