آرشیو روی خط خبر سیاسی

چرا نیروگاه بوشهر مانع قطعی برق کشور نمی شود؟!