آرشیو بین الملل روی خط خبر

آمریکا: هیئت مذاکره کننده به وین بازمی گردد