آرشیو روی خط خبر سیاسی

تکذیب یک ادعای انگلیسی-اسرائیلی درباره کارخانه تولید پهپاد وزارت دفاع