آرشیو سیاسی هشتگ

پاسخ عراقچی به وزیر خارجه آمریکا