آرشیو بین الملل روی خط خبر

وزیر مشاور انگلیس در امور خاورمیانه وارد عربستان شد