آرشیو اجتماعی روی خط خبر

۸ شهر در وضعیت قرمز کرونا قرار گرفتند