آرشیو اجتماعی روی خط خبر

پارکینگ غیرمجاز در شمال تهران تخلیه شد