آرشیو ورزشی

اولین شوک به کاروان آمریکا برای المپیک/ مصدومیت شدید قهرمان دو دوره