آرشیو اجتماعی برگزیده تیتر یک

گرمای هوا یا استخراج ارزهای دیجیتال؛ کدامیک تابستان امسال مدیریت برق را به چالش خواهند کشید؟